กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน และการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน: ความรู้เบื้องต้นสำหรับการนำไปใช้จัดการเรียนรู้ออฟไลน์ และออนไลน์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy