กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่อดัชนีราคาสินค้าในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy