กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาพลักษณ์อาหารริมทาง ทัศนคติต่อจุดหมายปลายทาง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ ความตั้งใจกลับมาจุดหมายปลายทางซ้ำของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา ย่านเยาวราช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy