กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในตลาดค้าบริการทางเพศ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy