กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy