กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิพากษ์นโยบาย ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ภายใต้กรอบของวงจรนโยบายสาธารณะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy