กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของรถแท็กซี่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์พลังงานสะอาด (Zero Emission Vehicles) อย่างยั่งยืน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy