การวิเคราะห์ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของรถแท็กซี่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์พลังงานสะอาด (Zero Emission Vehicles) อย่างยั่งยืน

Main Article Content

Petchtharin Wongcharoen
ภูรี สิรสุนทร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาให้บริการเป็นรถแท็กซี่สาธารณะแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปในปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (Total cost of ownership: TCO) ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนเอกชนและต้นทุนผลกระทบภายนอกจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ บทความนี้ยังได้ใช้แบบจำลองสภาวะเสมอภาคของต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO parity) ครอบคลุมระหว่างปี พ.ศ. 2564-2578 เพื่อวิเคราะห์ความสามารถแข่งขันในระยะยาวของรถแท็กซี่ไฟฟ้าตลอดจนประเมินประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมของภาครัฐเพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาด


ผลการศึกษาพบว่า การนำรถยนต์ไฟฟ้ามาให้บริการแท็กซี่เกิดความคุ้มค่าในรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่สูงมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาแบตเตอรี่จะลดลงในอนาคต ราคาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจะลดลงด้วยเช่นกัน ผลการศึกษาจากแบบจำลอง TCO parity พบว่า รถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถนำมาใช้แทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในได้อย่างคุ้มค่าหากเริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2568-2569 เป็นต้นไป การเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์พลังงานสะอาดจะเกิดเร็วขึ้นหากรัฐบาลปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการแทรกแซงราคาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ การผสมผสานระหว่างมาตรการส่งเสริมทางภาษีและมิใช่ภาษีเป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการยกเว้นภาษีนำเข้าจะช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้ออื่น ๆ เข้ามาแข่งขันในตลาดรถไฟฟ้าได้มากขึ้นและช่วยให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในปัจจุบันมีรถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลายให้เลือกเพื่อนำมาให้บริการต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bloomberg (2020). New Energy Outlook 2020. Bloomberg New Energy Finance: New York, NY, USA. Retrieved from https://about.bnef.com/new-energy-outlook/

Breetz H. & Salon D. (2017). Do electric vehicles need subsidies? ownership costs for conventional, hybrid, and electric vehicles in 14 U.S. cities. Energy Policy, 120, 238-249.

Boudette, N. E. & Davenport, C. (2021 January 28). G.M. Will Sell Only Zero-Emission Vehicles by 2035. The New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2021/01/28/business/gm-zero-emission-vehicles.html

Bubeck, S., Tomaschek, J. & Fahl, U. (2016). Perspectives of electric mobility: Total cost of ownership of electric vehicles in Germany. Transport Policy, 50, 63-77.

Danielis, R., Giansoldati, M. & Rotaris, L. (2018). A probabilistic total cost of ownership model to evaluate the current and future prospects of electric cars uptake in Italy. Energy Policy, 119, 268-281.

Delucchi, M. A. & Lipman, T. E. (2001). An analysis of the retail and lifecycle cost of battery-powered electric vehicles. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 6(6), 371-404

Dunne, M. J. (2017, February 28). China Deploys Aggressive Mandates to Take Lead in Electric Vehicles. Forbes. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/michaeldunne/2017/02/28/china-deploys-aggressive-mandates-to-stay-no-1-in-electric-vehicles/?sh=1985b2946a82

Element Energy (2021). Electric Cars: Calculating the Total Cost of Ownership for Consumers (technical report). The European Consumer Organization.

European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, Essen, H., Fiorello, D., El Beyrouty, K. (2020). Handbook on the external costs of transport : version 2019 – 1.1, Publications Office.

European Environment Agency (2019). EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019.

Hagman, J. & Langbroek, J.H.M. (2018). Conditions for electric vehicle taxi: A case study in the greater Stockholm region. Transportation Research Board 97th Annual Meeting. Washington D.C., United States.

Harvey, L.D.D. (2018). Cost and energy performance of advanced light duty vehicles: Implications for standards and subsidies. Energy Policy, 114, 1–12.

Inaki, K. (2021 April 3). Honda pledges to end sale of petrol and diesel cars by 2040. Financial Times. Retrieved from https://www.ft.com/content/f664ce57-b44c-44b6-9114-94ca6a188fce

IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Kromer, M. A. & Heywood, J. B. (2007). Electric Powertrains: Opportunities and Challenges in the U.S. Light-Duty Vehicle Fleet. MIT Laboratory for Energy and the Environment, Cambridge, Massachusetts.

Nikkei Asia (2018 July 9). BMW agrees to $4.7bn contract with China's CATL for battery cells. Retrieved from https://asia.nikkei.com/Business/Business-deals/BMW-agrees-to-4.7bn-contract-with-China - s-CATL-for-battery-cells

Pavlenko, N., Slowik, P. & Lutsey, N. (2019). When does electrifying shared mobility make economic sense? Working paper 2019-01. The International Council of Clean Transportation.

Plötz, P., Gnann, T. & Wietschel, M. (2012). Total Ownership Cost Projection for the German Electric Vehicle Market with Implications for its Future Power and Electricity Demand. 7th Conference on Energy Economics and Technology Infrastructure for the Energy Transformation.

Plumer, B. & Tabuchi, H. (2021 November 9). 6 Automakers and 30 Countries Say Theyʼll Phase Out Gasoline Car Sales. The New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2021/11/09/ climate/cars-zero-emissions-cop26.html

Propfe, B., Redelbach, M., Santini, D.J. & Friedrich, H. (2012). Cost analysis of plug-in hybrid electric vehicles including maintenance & repair costs and resale values. EVS26 International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium, Los Angeles.

Prud'homme, R. & Koning, M. (2012), Electric Vehicles: A Tentative Economic and Environmental Evaluation. Transport Policy, 23, 60-69.

Scorrano, M., Danielis, R. & Giansoldati, M. (2020). Dissecting the total cost of ownership of fully electric cars in Italy: The impact of annual distance travelled, home charging and urban driving. Research in Transportation Economics, 80,100799

Song, S. (2016). Transport Emissions & Social Cost Assessment: Methodology Guide. World Resources Institute.

Tabeta, S. (2020 July 4). Mercedes-Benz takes 3% stake in Chinese EV battery supplier. Nikkei Asia. Retrieved from https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Mercedes-Benz-takes-3-stake-in-Chinese-EV-battery-supplier

Thiel, C., Perujo, A. & Mercier, A. (2010). Cost and CO2 aspects of future vehicle options in Europe under new energy policy scenarios. Energy Policy, 38, 7142-7151.

Tseng, H. & Wu, J. (2013). Affordability of electric vehicles for a sustainable transport system: An economic and environmental analysis. Energy Policy, 61, 441-447.

van Velzen, A., Annema, J. A., van de Kaa, G. & van Wee, B. (2019). Proposing a more comprehensive future total cost of ownership estimation T framework for electric vehicles. Energy Policy, 129, 1034-1046

van Vilet, O., Brower, A.S., Kuramochi, T., van Den Broek, M. & Faaid, A. (2011). Energy use, cost and CO2 emissions of electric cars. Journal of Power Sources, 196, 2298-2310.

Vaughan, A. (2018, April 26). TfL to spend £18m on preparing London for new electric black cabs. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/uk-news/2017/apr/26/electric-black-cabs-transport-for-london-tfl-charging-stations

Wang, S. & Ge, M. (2019). Everything You Need to Know About the Fastest-Growing Source of Global Emissions: Transport. World Resources Institute.

Wu, G., Inderbitzin, A., & Bening, C. (2015). Total cost of ownership of electric vehicles compared to conventional vehicles: A probabilistic analysis and projection across market. Energy Policy, 80, 196-214.

Zhao, X., Doering, O. C. & Tyner, W. E. (2015). The economic competitiveness and emissions of battery electric vehicles in China. Applied Energy, 156, 666-675

ฐานเศรษฐกิจ (2564a, 24 ธันวาคม). เผยโฉม Toyota EV เก๋งเล็ก เอสยูวี ปิกอัพ รุ่นไหนขายในไทย. สืบค้นจาก https://www.thansettakij.com/motor/507888

ฐานเศรษฐกิจ (2564b, 11 มีนาคม). MG EP แท็กซี่พลังไฟฟ้า Taxi EV ราคา 1.067 ล้านบาท. สืบค้นจาก https://www.thansettakij.com/motor/471562

ฐานเศรษฐกิจ (2564c, 10 พฤศจิกายน). EV ลดภาษีนำเข้า0% แลกขึ้นไลน์ผลิต โขกสรรพสามิตรถน้ำมัน อีโคคาร์-ไฮบริด. สืบค้นจาก https://www.thansettakij.com/motor/502768

บุญสม สุวรรณปิฏกกุล. (2549). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ NGV และ LPG. วารสารสำนักการจราจรและขนส่ง สจส. ทางสะดวก, 5(3), 14-18 . สืบค้นจาก http://203.155.220.99/dotat/periodical_5_3_2549/5-3-2549.pdf

ประชาชาติธุรกิจ (2561, 24 สิงหาคม). BYD ขึ้นแชมป์รถยนต์ไฟฟ้า กอดแท็กซี่วีไอพีกว่า 100 คัน. สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/facebook-instant-article/news-209614

ภูรี สิรสุนทร, ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร และ เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ. (2562). โครงการประเมินมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าต่อการยอมรับของผู้บริโภคและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง (รายงานการวิจัย). การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ภูรี สิรสุนทร และ เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ. (2563). โครงการศึกษาและประเมินการให้บริการขนส่งทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (รายงานการวิจัย). การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม