Information For Readers

เราขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านให้ใช้บริการแจ้งเตือนการตีพิมพ์ของวารสารผ่านทางลิงก์ลงทะเบียนที่ได้รับการจัดวางบนหน้าแรกของเว็บไซต์ ผ่านการ ลงทะเบียน นี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับตารางเนื้อหาทางอีเมลสำหรับทุกรอบการตีพิมพ์ที่กำลังจะมีขึ้น นอกจากประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดทางให้ผู้อ่านมีโอกาสแสดงระดับการสนับสนุนและการอ่านของตนอย่างชัดเจนต่อวารสารนี้

เพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนความเป็นส่วนตัวที่ควบคุมบริการนี้ ผู้อ่านถูกแนะนำให้ทบทวน คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว ของวารสารนี้ ซึ่งยืนยันอย่างชัดเจนว่า ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ผู้ให้บริการเตือนจะได้รับจะถูกใช้โดยมีความรอบคอบเฉพาะเพื่อการแจ้งเตือนและจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ