ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

สำหรับผู้ที่ต้องการส่งงานในวารสารนี้ เราขอแนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายส่วนที่ระบุไว้ในหน้า "เกี่ยวกับวารสาร" พร้อมทั้งปฏิบัติตาม คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ที่ระบุไว้ เพื่อทราบถึงนโยบายในแต่ละส่วนอย่างละเอียด นอกจากนี้ นักเขียนต้องทำการ ลงทะเบียน กับวารสารก่อนที่จะส่งงาน หากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว นักเขียนสามารถ เข้าสู่ระบบ และดำเนินกระบวนการส่งงานตามขั้นตอนที่ถูกจัดเตรียมไว้ห้าขั้นตอนอย่างทันที