ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

เราขอแนะนำให้บรรณารักษ์หรือบุคลากรด้านวิจัยทำการลงทะเบียนเป็นทางการสำหรับวารสารนี้ในฐานข้อมูลของวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรของท่าน การลงทะเบียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ทางทางห้องสมุดขององค์กร ระบบที่ใช้ในการจัดการวารสารนี้เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชนทั่วไป นอกจากนี้ หากท่านสนใจที่จะใช้ระบบนี้ในเครือข่ายของท่านเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการจัดการวารสาร เราขอแนะนำให้ติดต่อนักพัฒนาระบบของเราเพื่อข้อมูลทางการและเพิ่มเติม (Open Journal Systems)