Return to Article Details การเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์วิจารณ์ในการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ การใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้5 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy