กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF