กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงบประมาณ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล