กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและการปรับตัวของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษาชุมชนบ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล