กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสื่อสารทางการเมืองเพื่อการรักษาอำนาจทางการเมืองของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล