กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง จากสำนักงบประมาณ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy