กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง : กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF