กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF