อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์

  • วนัญญา พงษ์ทรัพย์ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: แรงงานต่างด้าว, แรงงานเมียนมาร์, การโอนเงินกลับ, Alien labor, Myanmar labor, Return transfer

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)