กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF