กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พื้นที่ชายแดนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF