กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวภูไท ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF