กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ในกรณีการซื้อขายและการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF