กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ประชานิยม” ทางการเมืองไทย ปี พ.ศ. 2549 – 2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF