กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสนใจและความต้องการของเยาวชนในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล