กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รัฐบาลที่เป็นตัวแทนนั้นเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยหรือไม่ ? ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF