กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เรื่อง ต้นบัญญัติปฐมปาราชิก: มูลเหตุที่ทรงบัญญัติสิกขาบทประเภทครุกาบัติ ในพระปาติโมกข์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy