กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สหกรณ์กองทุนสวนยาง: ยุทธวิธีการดำรงชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ภายใต้สถานการณ์ราคายางที่ผกผัน กรณีศึกษาชุมชนบ้านวังพา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy