กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชื่อพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร : การเปรียบเทียบชื่อของเพศชายและเพศหญิง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF