กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความไว้วางใจทางการเมืองของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF