กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์บทพากย์-เจรจาแบบกวนมุขในโขนพระราชทาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF