กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเที่ยวกับขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว โดยชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy