กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ของชาวจีนที่พูดภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy