กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีทางวรรณศิลป์และการนำเสนอภาพความเป็นอื่นในกวีนิพนธ์ของอังคาร จันทาทิพย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล