กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Location Based Information System: LBIS) ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy