กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาแนวทางการนำเปลือกถั่วลิสงมาใช้ในการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy