กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์และภาชนะจากเยื่อใบยางพาราผสมผสานกับวัสดุท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตถ้วยจานกาบหมากบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy