กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2019): Saeng Isan Vol 16 No 1 (2019): January-June Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy