กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2019): Saeng Isan Vol.16 No.2: July-December 2019 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy