กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy