กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องศีล 5 โดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดง จังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy