กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2565): ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy