การพัฒนาระบบ Application 7 Delivery

Authors

  • ่jintana onla ksu

Keywords:

แอปพลิเคชัน

Abstract

การจัดทำโครงงานนวัตกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 ครั้งนี้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของระบบ Application 7 Delivery การสั่งสินค้า Promotion จับคู่ที่ไม่เชื่อมโยงกัน และการชำระเงินที่ไม่สะดวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้าน 7-Eleven เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่สั่งสินค้าผ่าน 7 Delivery และเพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานพนักงานในร้าน 7-Eleven ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาของระบบ Application 7 Delivery โดยมีการพัฒนาให้มีความถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องการสั่งสินค้า Promotion จับคู่ที่ไม่เชื่อมโยงกัน และการชำระเงินที่ไม่สะดวก เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้าที่มาสั่งสินค้า Application 7 Delivery กับทางร้าน 7-Eleven และทำให้เพิ่มยอดขายสินค้าที่จัด Promotion แบบจับคู่ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

การพัฒนาโมบาย Application. (2564). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://kruball.rbp.ac.th
(วันที่ค้นข้อมูล : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564).
การพยากรณ์ยอดขาย. (2563). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://thaiwinner.com
(วันที่ค้นข้อมูล : เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564).
การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์. (2563). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://jiradabbc.wordpress.com
(วันที่ค้นข้อมูล : เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564).
การแบ่งส่วนตลาด. (2563). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://sites.google.com (วันที่ค้นข้อมูล : เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564).
การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในร้าน. (2561). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://th.hrnote.asia. (วันที่ค้นข้อมูล : เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564).
การแบ่งขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบงาน. (2564). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://dol.dip.go.th. (วันที่ค้นข้อมูล : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564).
การบัญชี. (2562). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://sites.google.com
(วันที่ค้นข้อมูล : เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564).
ข้อควรคำนึงถึงในการจัดเก็บสินค้า. (2562). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://academy.alllearning.com (วันที่ค้นข้อมูล : เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564).
ขั้นตอนปฏิบัติการทำลายสินค้าเสื่อมชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือล้าสมัย. (2563). (ออนไลน์).
สืบค้นจาก : https://www.pattanakit.net (วันที่ค้นข้อมูล : เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564).
ขั้นตอนในการสร้าง Application. (2564). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://www.hatyaiapp.co.th (วันที่ค้นข้อมูล : เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564).
ค่าใช้จ่ายสาหรับการพัฒนา Application. (2564). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://www.slideshare.net (วันที่ค้นข้อมูล : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
ประวัติความเป็นมาขององค์กร. (2562). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://www.csrcpall.com (วันที่ค้นข้อมูล : 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564).
ประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาด. (2564). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://sites.google.com
(วันที่ค้นข้อมูล : เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564).
รูปแบบของการพัฒนา Application. (2563). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://www.sbayit.com
(วันที่ค้นข้อมูล : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564).
แผนที่ตำแหน่งที่อยู่ของร้าน 7-Eleven สาขาสุขุมวิท 56. (2564). (ออนไลน์).
สืบค้นจาก : https://maps.app.goo.gl.com (วันที่ค้นข้อมูล : 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564).
ส่วนประสมทางการตลาด 7’P. (2563). (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://searchlib.utcc.ac.th
(วันที่ค้นข้อมูล : เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564).

Downloads

Published

2022-06-28

How to Cite

onla ่. (2022). การพัฒนาระบบ Application 7 Delivery. SSKRU Research and Development Journal, 9(1), 29–41. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/251218

Issue

Section

Research Articles