กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้รูปแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy