กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรับผิดชอบของรัฐและธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของสิทธิมนุษยชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF