กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลไกเยียวยาที่ขับเคลื่อนด้วยความสิ้นหวังเพื่อให้เกิดความรับผิดข้ามพรมแดน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy