กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รื้อสร้างบางระกำโมเดล : ความไม่เสมอภาคในการรับภาระสาธารณะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF