กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิกฤตสิทธิแรงงานในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล: ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง “ไรเดอร์” กับแพลตฟอร์มที่รัฐเพิกเฉย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF