กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิกฤตสิทธิแรงงานในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล: ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง “ไรเดอร์” กับแพลตฟอร์มที่รัฐเพิกเฉย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy