กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัทและรัฐ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF